BMA wil maatwerk leveren, mede gebaseerd op persoonlijk contact. De standaardprocedure is een intakegesprek met als doel om te onderzoeken of en zo ja wat BMA kan betekenen in de specifieke situatie. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Gedurende de navolgende sessies worden argumenten, standpunten en belangen ontrafeld. BMA zorgt er continue voor dat de complexiteit tastbaar wordt en blijft en begeleidt partijen om:

  • (gezamenlijke) belangen te definiëren;
  • tot voor partijen werkbare en aanvaardbare oplossingen te komen;
  • en afspraken vast te leggen.

De afspraken worden vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst, waar nodig worden adviseurs van partijen en/of externe deskundigen hierbij betrokken.