Mediation zorgt ervoor dat de onderliggende (gezamenlijke) belangen naar boven komen, in tegenstelling tot het halen van het gelijk op basis van argumenten. Partijen zoeken onder begeleiding van de mediator naar oplossingen. De mediator zal partijen gedurende het proces een spiegel voorhouden, begrip kweken en hij:

 • faciliteert;
 • is onafhankelijk en autonoom;
 • is neutraal, luistert en velt geen oordeel;
 • begeleidt onbevooroordeeld;
 • fungeert als procesbegeleider en bemiddelaar tussen partijen.

Van de partijen wordt verwacht dat ze bereid zijn om (weer) écht naar elkaar te luisteren, met elkaar in gesprek te komen en te communiceren. Dat er door hen wordt uitgesproken wat ze werkelijk willen en dat ze bereid zijn over en weer concessies te doen. Dit is inherent aan het proces en dán heeft mediation een grote kans van slagen.

Aandachtspunten zijn hierbij:

 • vrijwillig maar niet vrijblijvend: om het proces te laten slagen is het belangrijk dat partijen gemotiveerd en bereid zijn om samen aan oplossingen te werken;
 • vertrouwelijk: door alle partijen die aanwezig (en betrokken) zijn wordt strikt vertrouwelijk omgegaan met de inhoud en uitkomst van het proces.

Voorkomen is altijd nog beter dan genezen. Reden dat BMA zich intensief bezighoudt met PreMediation. Dit houdt in het kort in:

 • structurele meetings onder begeleiding van BMA waarin relevante lopende en aankomende zaken aan de orde komen;
 • betrokkenen spreken hun visie, mening, irritaties en wensen uit;
 • indien gewenst kunnen adviseurs en/of stakeholders al in een vroeg stadium worden betrokken;
 • door op deze wijze continue zaken aan de orde te stellen én te bespreken worden potentiële geschillen in principe voorkomen en verschillen van inzicht op zijn minst bespreekbaar;

Dit proces heeft een positieve impact op alle onderdelen van de bedrijfsprocessen, resultaten en sfeer binnen de onderneming.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.