U wilt het natuurlijk voorkomen maar de kans is aanwezig dat u met- of binnen de onderneming in een intern of extern geschil verzeild raakt. Of dat u in uw rol als zakelijke dienstverlener uw cliënt in een dergelijke situatie begeleidt of adviseert. Geschillen zoals

  • een arbeidsgeschil;
  • een geschil met een partner/vennoot/mede-aandeelhouder;
  • een geschil met- of binnen het management;
  • een geschil met- of binnen de RvC;
  • een geschil met een leverancier, afnemer of de overheid. 

Miscommunicatie is vaak de oorzaak van een geschil wat kan leiden tot (reputatie)schade, langdurig ontwrichte verhoudingen en negatieve impact op de bedrijfsvoering en resultaten.

Er is een trend om zakelijke meningsverschillen of (beginnende) conflicten middels mediation fatsoenlijk op te lossen. Dit heeft diverse redenen, met name:

  • het voorkomen van slepende, kostenverslindende rechtzaken; 
  • het gegeven dat gezamenlijk gemaakte afspraken- in plaats van beslissingen die door een rechter of arbiter zijn opgelegd- de kans verkleinen op onenigheid achteraf;
  • dat de betrokkenen elkaar zowel bij continuering- als bij beëindiging van de relatie met respect behandelen.

Business Mediation Amsterdam (BMA) is als geen ander bekend met het reilen en zeilen binnen het MKB op basis van jarenlange advies-, bemiddelings- en ondernemers ervaring. BMA’s expertise waarborgt hierdoor een optimaal, professioneel mediation proces met de persoonlijke aandacht die hierbij hoort.